Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere

Denne rapport indeholder en række anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale. Rapporten er udarbejdet som del af Børne og Undervisningsministeriets forsøgsprogram i teknologiforståelse (læs mere her) og kan også læses på emu.dk sammen med projektets evaluering.

Lars Bo Andersen, Claus Brabrand, Mie Buhl, Ole Caprani, Marianne Georgsen, Roland Hachmann, Mikkel Hjorth, Rasmus Leth Vergmann Jørnø, Louis Køhrsen, Morten Misfeldt, Rikke Toft Nørgård, Anne-Mette Nortvig, Mads Middelboe Rehder
2022
Report
Børne og Undervisningsministeriet
Anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale

Dette dokument indeholder en række anbefalinger til indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale i folkeskolen. Konkret drejer det sig om teknologiforståelse som selvstændigt fag og som element i de eksisterende fag matematik, billedkunst og håndværk og design.

Anbefalingerne er udarbejdet af forskere og fageksperter fra universiteter og professionshøjskoler, der har deltaget i projekt  ’Teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale’ under Børne- og Undervisningsministeriet. Projektet udgør 3. spor i ministeriets forsøgsprogram for teknologiforståelse i folkeskolens obligatoriske undervisning. Modsat forsøgsprojektets andre spor, der omhandler undervisning i folkeskolen, så omhandler spor 3 den faglighed, som lærere og lærerstuderende skal uddannes til på professionshøjskolerne for at kunne varetage undervisning i teknologiforståelse i skolens fag (hvad der kan betegnes som ’lærerfaglig teknologiforståelse’). Spor 3 berører således forholdet mellem skolefag og lærerfaglighed.

Forskernes overordnede vurdering er, at forudsat opgaven med indførsel af teknologiforståelse i uddannelse af lærere og andet pædagogisk personale organiseres med hensyntagen til de afgivne anbefalinger, er der et betydeligt uddannelsesmæssigt potentiale i at indføre teknologiforståelse både som dyb selvstændig faglighed i eget fag og i flere variationer (teknologiforståelser) i fagene matematik, billedkunst og håndværk og design.