Teledialog med anbragte børn og unge i Herning Kommune

Denne folder er udarbejdet på baggrund af en række workshops afholdt i efteråret 2015, hvor socialrådgivere fra Center for Børn og Forebyggelse, Børn & Unge eksperimenterede med Teledialog i samarbejde med anbragte børn og unge. Konkret præsenteres et udvalg af rådgivernes egne erfaringer fra arbejdet med Teledialog i Herning Kommune.

Andersen, Lars Bo & Lauritsen, Peter
2016
Booklet
Aarhus University
Teledialog med anbragte børn og unge i Herning Kommune - Opsamling af erfaringer og inspiration til videre brug